Thursday, December 24, 2009

40 Rabbana


Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (2:127)

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (2:128)

Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. (2:201)

Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (2:250)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hokum kami jika kami lupa atau kami bersalah. (2:286)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. (2:286)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami dan ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (2:286)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, kerana sesunggunya Engkau Maha Pemberi (kurnia). (3:8)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan) pada hari yang tak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (3:9)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (3:16)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). (3:53)

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (3:147)

Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. (3:191)

Ya Tuhan kami! Sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka, sesungguhnya dia telah Engkau hinakan, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang aniaya. (3:192)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, ‘Berimanlah kamu kepada Tuhanmu.’ Maka kami pun beriman. (3:193)

Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama-sama orang yang berbuat baik. (3:193)

Ya Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang telah Engkaujanjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu; dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. (3:194)

Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. (5:83)

Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang dating sesudah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. (5:114)

Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. (7:23)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. (7:47)

Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. (7:89)

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. (7:126)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari (tipu daya) orang-orang kafir. (10:85-86)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. (14:38)

Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. (14:40)

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (14:41)

Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. (18:10)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khuatir bahawa dia akan menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. (20:45)

Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. (23:109)

Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. (25:65-66)

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (25:74)

Sesungguhnya Tuhan kami, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (35:34)

Ya Tuhan kami, segala sesuatu berada di dalam rahmat-Mu dan pengetahuan-Mu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalan-Mu dan jauhkanlah mereka dari azab neraka Jahim. (40:7)

Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka; begitu juga orang-orang yang soleh dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka (dari) perkara-perkara buruk, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. (40:8-9)

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. (59:10)

Ya Tuhan kami, sesunggunya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (59:10)

Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. (60:4)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang kafir; dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (60:5)

Ya Tuhan kami, sempurnakanlah nur bagi kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. (66:8)

No comments:

Post a Comment