Thursday, December 31, 2009

When The Moon Split


The moon splits in half

The absence of any spectacular miracle such as they had demanded convinced the Quraysh that they had found Muhammad’s weakness. Now they asked him to show tham any sign. If Muhammad couldn’t produce even a small sign, the Quraysh believed that it would show everyone that he was a false prophet, Muhammad would be silenced at last.

The Prophet (bpuh) prayed to Allah and asked Him to show the Quraysh a sign.

Finally, Allah gave the Quraysh clear evidence: the moon split in half so that each half appeared on either side of Mount Hira. “Be you all witness,” the Prophet (bpuh) said.

At first, the pagans could not believe what they saw. The moon had been split in two before their eyes. After the initial shock, however, they determined it was nothing but the sorcery of the son of Abu Kabsha. “Maybe he has put a spell on us, so let’s wait until some travellers arrive in Makkah and ask them if they also saw it.”

As soon as some travellers arrived in Makkah, the Makkans asked them if they had seen the strange sight. The travelers confirmed they too had seen the wondrous sight of the cleft moon.

Now there was no doubt about what they had witnessed, but the Quraysh stubbornly clutched their disbelief.

Sejarah Pembinaan KaabahKaabah ialah Baitullah al-Haram dan ia merupakan kiblat bagi umat Islam. Allah s.w.t. telah menjadikan baginya beberapa kelebihan seperti hubungannya dengan dua Rukun Islam, iaitu solat dan haji. Tidak sah seseorang Muslim sekiranya dia tidak menghadapkan muka ke arahnya dan tidak sah haji seseorang sekiranya dia tidak melakukan tawaf mengelilinginya.

Firman Allah s.w.t. yang *bermaksud” Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk manusia (sebagai tempat beribadat) ialah Baitullah yang berada di Bakkah (Makkah) yang diberkati dan menjadi ptunjuk bagi manusia.

Tidak ada khilaf (perselisihan pendapat) dalam kalangan ulama bahawa rumah ibadat yang pertama didirikan untuk manusia ialah Kaabah. Ini berdasarkan hadis Abi Zar al-Ghifari r.a., ketika beliau bertanya Rasulullah s.a.w.: “Wahai Rasulullah, apakah masjid yang paling awal dibina?” Jawab Rasulullah” “Masjidilharam.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Selepas itu?” Jawab Rasulullah: “Masjidil Aqsa.” Beliau bertanya: “Berapakah jarak masa antara kedua-duanya?” Jawab Rasulullah s.a.w.: “Empat puluh tahun.”

Maksud “jarak masa 40 tahun” ialah jarak di antara pembinaan tapak asas kedua-duanya. Ini menunjukkan bahawa orang yang mula-mula meletakkan asas pembinaan Kaabah bukan Nabi Ibrahim a.s. dan orang yang mula-mula meletakkan asas pembinaan Baitul Maqdis bukan Nabi Sulaiman a.s.

Hal itu kerana jarak masa antara kedua-duanya adalah lebih daripada seribu tahun. Mereka berdua ialah orang yang memperbaharui binaan kedua-duanya, wallahu a’lam.

Tidak ramai yang mengetahui tentang sejarah pembinaan kaabah dan Masjidilharam. Kisah pembinaan Kaabah sebenarnya bermula sebelum Allah s.w.t. menjadikan bumi dan segala isinya. Perkara ini berdasarkan kepada maklumat yang disebut dalam kitab-kitab sejarah.

Terdapat hadis sahih yang menyebutkan bahawa nabi s.a.w. telah bersabda dalam khutbah pembukaan kota Makkah yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah s.w.t. yang mengharamkan Makkah pada hari penciptaan langit dan bumi.”


Makkah tidak dipilih sebagai Tanah Haram jika tidak kerana kewuh=judan Kaabah padanya.

Perkara yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama ialah penentuan siapakah orang yang pertama membinanya, khasnya binaan sebelum Nabi Ibrahim a.s. Walaupun ia disebut oleh ahli-ahli sejarah tetapi riwayat tersebut memerlukan penelitian dan kajian yang terperinci untuk menentukan kesahihannya.

Menurut riwayat Abu al-Walid al-Azraqi r.h. dalam kitabnya Akhbar Makkah, Ka’ab al-Ahbar telah berkata bahawa Kaabah ialah buih yang terapung di atas air selama empat puluh tahun sebelum Allah s.w.t. menjadikan langit dan bumi dan daripadanya dihamparkan kejadian bumi.

Mujahid r.hm.: “Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menjadikan tapak rumah ini (Kaabah) 2000 tahun sebelum dijadikan bumi dan asas (tapak) binaannya berada di lapisan bumi yang ketujuh.

Pembinaan Kaabah telah melalui beberapa peringkat. Riwayat tentang pembinaan ini sebahagiannya telah sabit dengan dalil yang terang dan jelas dan sebahagiannya pula hanya berdasarkan catatan ahli sejarah. Berikut akan disebut secara ringkas menegnai sejarah pembinaan Kaabah.

Pertama: Binaan Malaikat

Al-Azraqi meriwayatkan kepada Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin al-Husain r.hm., beliau berkata bahawa Allah s.w.t. berfirman kepada malaikat: “Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi.” Kemudian para malaikat bertanya: “Adakah Tuhan kami hendak menjadikan di bumi orang yang akan melakukan kerosakan?”

Setelah itu mereka berasa bersalah dan takut dimurkai oleh Allah s.w.t., lalu mereka bertawaf di sekililing Arasy untuk memohon ampun kepada Allah s.w.t. Kemudian Allah s.w.t. menjadikan di bawah Arasy sebuah rumah iaitu Bait al-Ma’mur dan Allah s.w.t. berfirman kepada malaikat agar bertawaf di rumah itu dan bukan lagi di Arasy. Kemudian Allah s.w.t. telah mengutus para malaikat supaya membina baitullah di bumi supaya makhluk di bumi dapat melakukan tawaf sebgaimana makhluk di langit bertawaf di Bait al-Ma’mur.

Kedua: Binaan Nabi Adam a.s.

Al-Azraqi meriwayatkan daripada Ibn Abbas r.a. bahawa beliau berkata: “Semasa Adam a.s. diturunkan dari syurga dan sampai ke bumi, baginda telah berkata: “Wahai Tuhan, mengapa aku tidak mendengar lagi suara malaikat?” Allah s.wt. berfirman: ‘Semuanya kerana kesalahan engkau wahai Adam.’ Kemudian Allah s.w.t. memerintahkan supaya baginda membina Kaabah dan bertawaf mengelilinginya sebagaimana malaikat mengelilingi Arasy. Adam berjalan menuju ke tapak pembinaan Kaabah.

Bumi telah dikecilkan oleh Allah dan tempoh perjalanannya menjadi pendek. Setiap tempat dipijak oleh Adam akan dijadikan oleh Allah s.w.t. sebagai kawasan yang subur dan berpenghuni. Apabila sampai di Makkah, malaikat Jibrail a.s. memukul dengan sayapnya di tapak pembinaan Kaabah dan malaikat membawa batu kepadanya untuk dibina Kaabah. Bahan binaannya terdiri daripada batu yang diambil daripada lima gunung iaitu gunung Lubnan, Tur Zaita, Tur Sina, Juudi dan Hira’. Semetara konkritnya pula dibuat daripada batu pejal hitam.

Kata Ibn Abbas: “Adam ialah manusia pertama yang mengasaskan al-Bait (Kaabah). Baginda menunaikan solat serta bertawaf di situ.”

Imam al-Syafi’i r.hm. meriwayatkan daripada Muhammad bin Ka’ab al-Qurazi katanya: “Sewaktu Adam a.s. meninaikan fadu haji, baginda telah berjumpa dengan malaikat. Mereka berkata kepadanya “Sempurnakan haji engkau wahai Adam. Kami telah melakukan haji sebelum daripada engkau semenjak 2000 tahun yang lalu.”

Ketiga: Binaan Shith bin Adam

Binaan ketiga oleh Shith ialah selepas hilangnya kesan binaan Adam a.s. Al-Azraqi telah meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih bahawa beliau berkata apabila diangkatkan khemah yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada Adam a.s. daripada perhiasan syurga untuk diletakkan di tapak Baitullah di Makkah selepas wafatnya Adam a.s., anak-anaknya pun membina di tempat itu sebuah ruamh daripada tanah dan batu. Mereka dan generasi-generasi seterusnya sentiasa memakmurkan rumah itu sehinggalah ia musnah dalam banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh a.s. Apabila tiba zaman Nabi Ibrahim a.s., Allah s.w.t. telah memerintahkan baginda supaya membina semula rumah itu.

Perhatian:
Tidak terdapat dalil yang sahih tentang tiga peringkat binaan ini. Kata Syeikh Husain Ba Salamah r.hm., telah dating beberapa riwayat daripada sahabat dan tabiin tentang binaan Kaabah oleh malaikat, Adam dan Shith. Semuanya menyebut tentang peristiwa yang berlaku tanpa menyatakn sumber riwayat tersebut sama ada ia daripada Nabi s.a.w. atau Bani Israil (ahli kitab).

Oleh itu, ramai ulama tafsir berpegang dengannya serta mencatatkan dalam kitab tafsir mereka kecuali al-Hafiz Imaduddin ibn kathir r.hm.. Beliau telah mengkritiknya dan menyatakan bahawa riwayat tersebut sumbernya daripada bani Israil (al-Israiliyyat).

Keempat: Binaan Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s.


Binaan Nabi Ibrahim a.s. bersama anaknya Ismail a.s. telah di ceritakan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran dan terdapat banyak riwayat yang sahih dalam kitab-kitab hadis mengenainya. Antaranya ialah:

Firman Allah s.w.t. yang *bermaksud: Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim meninggikan (membina) asas-asas Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah s.w.t. yang *bermaksud: Dan ingatlah, ketika Kami (Allah) menyediakan kepada Ibrahim tempat Baitullah (dengan mengatakan) janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan sesuatu pun dan sucikanlah RumahKu ini untuk orang yang tawaf dan orang yang beribadat dan orang yang rukuk dan sujud.

Pembinaan Kaabah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s. ialah berdasarkan perintah daripada Allah s.w.t., iaitu selepas beberapa kali Nabi Ibrahim a.s. datang menziarahi isteri dan anaknya Ismail a.s. di Makkah. Pada kedatangan kali yang ketiga, baginda telah diperintahkan agar membina Kaabah. Ketika itu Ismail a.s. telah berumur dua puluh tahun dan ibunya telah meninggal dunia.

Sewaktu Nabi Ibrahim a.s. tiba, anaknya ismail a.s. sedang duduk di bawah pokok berdekatan dengan telaga zamzam sambil mengasah anak panah. Nabi Ibrahim a.s. member salam dan duduk bersamanya. Baginda berkata kepada Ismail: “Wahai ismail! Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memerintahkanku supaya membina Kaabah.” Ismail mewnjawab: “Taatlah perintah Allah itu.” Lalu bapanya berkata lagi: “Allah juga memerintahkan agar engkau membantuku dalam pembinaan ini.” Ismail berkata: “Di manakah tempatnya?” Nabi Ibrahim a.s. menunjukkan tempat yang telah ditunjukkan kepadanya oleh malaikat yang mengiringinya. Selepas itu, mereka mula menggali tapak asas binaan serta berdoa: “Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surah al-Baqarah: 127)

Maqam Ibrahim

Nabi Ibrahim a.s. membina Kaabah dengan dibantu oleh anaknya nabi Ismail a.s. yang membawa batu di atas tengkuknya dan menghulurkannya kepada bapanya. Setelah binaan tersebut semakin tinggi, Nabi Ibrahim a.s. tidak sampai untuk membinanya, lalu Nabi Ismail a.s. mendekatkan batu kepadanya lantas Nabi Ibrahim a.s. berdiri dia atas batu tersebut dan meneruskan pembinaannya. Batu itulah yang dikenali dengan nama Maqam Ibrahim yang ada sekarang.

Hajarulaswad

Apabila sampai di tapak Hajarulaswad, Nabi Ibrahim a.s. meminta agar ismail a.s. mengambil seketul batu yang boleh dijadikan sebagai tanda tempat permulaan tawaf. Tiba-tiba dating malaikat Jibrail membawa Hajarulaswad dari syurga atau dari Bukit Abi Qubais. Setelah Ismail datang, baginda terkejut lalu bertanya: “Dari mana bapa mendapat batu ini?” Jawab Nabi Ibrahim a.s.: “Jibrail yang membawanya kepadaku.”

Hijr ismail


Hijr ismail ialah sebuah lingkungan yang terletak di utara Kaabah. Bentuknya ialah separa bulatan. Hijr Ismail dijadikan oleh nabi Ibrahim a.s. sebagai sebuah bangsal tempat berteduh di tepi Kaabah dan ia menjadi kandang kambing kempunyaan Nabi Ismail a.s.

Riwayat ini menunjukkan bahawa hijr Ismail tersebut tidak termasuk dalam binaan Kaabah, sebaliknya is merupakan kandang yang terletak di luar daripadanya. Namun begitu, semasa kaum Quraisy membina Kaabah, mereka telah mengecilkannya di bahagian utara kerana kekurangan belanja. Mereka mengurangkan sebanyak enam hasta (3 meter) menurut riwayat yang sahih dan memasukkannya ke dalam Hjir Ismail.

Abdullah bin al-Zubair pada zaman pemerintahannya telah memasukkan kesemuanya ke dalam binaan Kaabah.

Walau bagaimanapun, apabila Hajjaj memerintah beliau telah membinanya semual menurut binaan Quraisy dan demikianlah keadaannya hingga sekarang.

Oleh yang demikian, tidak sah tawaf di dalam Hijr kerana is termasuk dalam Kaabah dan sesiapa yang inigin bersolat di dalam Kaabah, dia boleh melakukan solat di dalam Hijr kerana sebhagaian daripadanya ialah Kaabah.

Kata Sayidatina Aishah r.ha: “Suatu hari, saya ingin memasuk kaabah untuk bersolat di dalamnya. Rasulullah s.a.w. pun memegang tangan saya lalu membawa saya masuk ke dalam Hijr dan bersabda (maksudnya):

“Solatlah dalam Hijr ini kalau kamu mahu masuk ke dalam Kaabah kerana ialah sebahagian daripada Kaabah, tetapi kaummu (Quraisy) kekurangan belanja ketika membinanya maka mereka pun mengeluarkannya daripada binaan Kaabah.”


Berkata Abdullah bin Abbas r.a.: “Bersolatlah ditempat solat orang yang terpilih dan minumlah minuman orang yang baik.” Orang ramai bertanya Ibn Abas: “Dimanakah tempat solat itu?” Jawabnya: “Di bawah Mizab (saluran emas).” “Dan apakah minuman itu?” Jawabnya: “Air zamzam.”

Ukuran binaan Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Nabi Ismail a.s. adalah seperti berikut: Tingginya ialah Sembilan hasta, panjang bahagian pintunya tiga puluh hasta, panjang bahagian belakangnya (Rukun Iraqi) ialah tiga puluh satu hasta, panjang bahagian saluran emas ialah dua puluh dua hasta dan panjang Rukun Yamani ialah dua puluh hasta. Tapaknya terletak di atas bumi dan ia tidak berpintu.

Setelah selesai membina Kaabah, malaikat Jibrail a.s. memperlihatkan Nabi Ibrahim a.s. tempat manasik (ibadat haji). Kemudian, Allah s.w.t. memerintahkan agar nabi Ibrahim a.s. menyeru manusia supaya datang mengerjakan haji. Nabi Ibrahim a.s. menjawab: “Suaraku tidak sampai kepada mereka.” Allah s.w.t. berfirman: “Tugas engkau ialah menyeru dan Kami akan menyampaikannya.” Maka Nabi Ibrahim a.s. pun naik ke atas Maqam dan menyeru: “Wahai manusia, Allah s.w.t. telah memfardukan ke atas kamu ibadat haji.” Maka semua yang berada di dalam sulbi lelaki dan rahim perempuan mendengarnya dan semua yang beriman serta mereka yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. untuk mengerjakan haji menjawab: “Labbaikallahumma Labbaik.”

Kelima: Al-Amaliq

Amaliq ialah satu suku kaum yang berasal dari Yaman. Setelah mereka mengetahui bahawa terdapat sumber air di makkah dan kabilah Jurhum telah berpindah ke Makkah, mereka turut berpindah ke Makkah dan tinggal di jiyad iaitu kawasan bahagian bawah Makkah (al-Masfalah). Setiap pedagang yang dating dari Yaman yang memasuki kawasan ini akan dikenakan cukai 10 peratus. Ketua kabilah ini bernama al-Sumaida’ bin Hud bin Hadr bin Mazin. Kabilah ini sentiasa berperang dengan kabilah Jurhum. Setelah mereka mendapat kemenangan, hak menjaga Kaabah telah jatuh ke tangan mereka.

Sewaktu di bawah penjagaan mereka, telah berlaku kerosakan pada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s., lalu mereka membaikinya mengikut binaan Nabi Ibrahim a.s. tanpa sebarang tambahan.

Keenam: Jurhum


Jurhum ialah kabilah yang pertama datang menumoang air zamzam Siti hajar. Mereka berkampung di Bukit Qu’aiqi’an, iaitu bukit yang bertentangan dengan Bukti Abi Qubais atau istana al-Safa. Mereka menguasai kawasan atas Makkah (al-Ma’la). Setiap pedagang yang memasuki kawasan mereka akan dikenakan cukai 10 peratus.

Kabilah ini diketuai oleh al-Harith bin Mudhad. Beliau ialah orang pertama dari suku ini yang menjaga kaabah setelah menewaskan kabilah Amaliq. Pemerintahan mereka berterusan selama 300 tahun.

Semasa pemerintahan mereka, telah berlaku kejadian banjir di Makkah. Air memasuki kawasan Kaabah dari sebelah atas sehingga meruntuhkan setengah binaan Kaabah. Kemudian, Jurhum membinanya semula berdasarkan asas binaan Nabi Ibrahim a.s. tetapi mereka meninggikan sedikit binaannya dan menjadikan pintunya berdaun dua serta dikunci.

Lama kelamaan, kabilah Jurhum tidak lagi mengambil berat tentang kesucian Kaabah, sehingga berlaku beberapa kejadian maksiat yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Antaranya ialah perbuatan zina antara Asaf dan Nailah di dalam Kaabah. Allah s.w.t. telah menukarkan kedua-duanya kepada batu sebagai pengajaran dan peringatan kepada manusia. Kemudian kedua-duanya dikeluarkan dari Kaabah dan Asaf diletakkan di atas bukit Safa manakala Nailah di atas Marwah. Kemudain, kabilah Jurhum telah bertawaf di antara kedua-duanya.

Antara kejadian yang tidak baik ialah percubaan untuk mencuri harta yang dihadiahkan kepada Kaabah dan pelbagai kejahatan lain lagi.

Ketujuh: Qusai Datuk Nabi


Selepas Jurhum, Makkah dikuasai pula oleh kabilah Khuza’ah. Kemudain makkah diperintah oleh datuk Nabi s.a.w. iaitu Qusai bin Kilab. Pada masa pemerintahannya, beliau telah mengumpul harta yang halal dan meruntuhkan Kaabah untuk dibina semula dengan satu binaan baru yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelumnya.

Tinggi binaannya berukuran berukuran 25 hasta dan ia mempunyai atap daripada batang kayu ‘Dum’ (seperti batang nibung dan besar seperti batang kelapa) yang kukuh dan pelapah tamar. Asasnya masih seperti binaan Nabi Ibrahim a.s.

Semasa pembinaan ini, Hajarulaswad telah hilang dan tidak ada sesiapa yang mengetahui tempat ia berada. Setelah disiasat, Qusai diberitahu tempat bahawa kabilah Iyad semasa dihalau keluar dari Makkah oleh anak-anak Mudhar bin izar telah mengambilnya dan menanamnya di salah sebuah bukit di Makkah.

Peristiwa ini disaksikan oleh seorang perempuan. Qusai lalu pergi berjumpa dengan perempuan tersebut dan merayu agar beliau menunjukkan tempat tersebut.

Akhirnya Hajarulaswad ditemui kembali lalu disimpan oleh Qusai selama turun-temurun sehinggalah ke zaman Quraisy.

Kata Imam al-Mawardi rahimahullah: “Qusai bin Kilab ialah orang pertama dalam kalangan Quraisy yang membina Kaabah selepas Nabi Ibrahim a.s. dan beliau juga merupakan orang yang pertama membina atap Kaabah.”

Perhatian: Berkata sesetengah ulama: Selepas daripada binaan Qusai inilah, Abdul Muttalib membina pula Kaabah iaitu sebelum pembinaan oleh Quraisy. Sekiranya maklumat ini benar, Abdul Muttalib bolehlah dianggap sekadar membaiki kerosakan yang berlaku pada binaan Qusai, wallahu a’lam.

Kelapan: Binaan Quraisy pada tahun 591M


Kaabah yang dibina, sekali lagi menghadapi kerosakan. Sebagaimana yang diceritakan, seorang perempuan telah menyalakan api untuk membakar kemenyan bagi mewangikan Kaabah. Tiba-tiba bara api yang dibakarnya telah tercampak atau terpercik mengenai kelambu Kaabah dan menyebabkan berlakunya kebakaran ke atas Kaabah yang menyebabkan binaannya menjadi tidak kuat lagi. Selepas itu, berlaku pula banjir yang melanda Kaabah yang menyebabkan berlaku keruntuhan pada sebahagian Kaabah.

Selepas berlakunya peristiwa itu, para pemimpin Quraisy telah bermesyuarat untuk membina semula Kaabah yang telah runtuh sebahagiannya. Kebetulan pada masa yang sama, sebuah kapal dagang kepunyaan saudagar Rom telah pecah di lautan Jeddah. Bersama mereka ada seorang tukang kayu yang mahir bernama Yaqum. Quraisy telah membeli kayu dari kapal tersebut untuk dijadikan binaan atap dan tiang Kaabah.

Pihak Quraisy telah berazam untuk meruntuhkan semua binaan yang tinggal dan membinanya semula dengan asas yang baru kerana asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s. telah terlalu lama.

Menurut al-Sinjari jarak antara binaan Nabi Ibrahim a.s. dengan binaan Quraisy ialah 2645 tahun.

Di dalam Kaabah, terdapat sebuah telaga yang di dalamnya tersimpan harta-harta yang dihadiahkan kepada Kaabah. Dalam telaga itu, ada seekor ular berbisa yang berwarna hitam di atas belakangnya, putih di bawah perutnya dan berkepala seperti kepala seekor kambing.

Ular ini telah berada di situ selama lima ratus tahun iaitu sejak zaman Jurhum lagi. Ular tersebut bertindak sebagai pengawal harta Kaabah kerana banyak berlaku kecurian ke atas harta Kaabah pada waktu itu.

Ketika kaum Quraisy berada dalam ketakutan untuk meruntuhkan Kaabah, ular itu sentiasa keluar menzahirkan dirinya. Oleh itu, mereka pun berkumpul di Maqam Ibrahim dan salah seorang pemimpin Quraisy bernama al-Walid bin al-Mughirah telah menyampaikan khutbah kepada kaumnya.

“Bukankah kamu semua mahukan kebaikan untuk membina Kaabah>” Mereka menjawab: “ya!”

Kata al-Walid: “Allah tidak akan membinasakan orang yang ingin melakukan kebaikan. Tetapi ingatlah, jangan sekali-kali kamu memasukkan perbelanjaan untuk membina rumah Tuhan kamu ini kecuali harta yang baik hasil usaha kamu. Jangan kamu masukkan harta riba, judi, pelacuran dan semua yang tidak baik dari harta kamu kerana sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menerima kecuali harta yang baik.”

Kemudian mereka pun berdoa: “Wahai Tuhan, sekiranya apa yang kami lakukan ini mendapat keredaan Engkau maka jauhkanlah ular ini daripada kami.”

Selepas itu dating seekor burung dari langit menuju kea rah ular yang sedang berada di atas dinding Kaabah dan menyambar kepalanya serta mencampaknya kea rah kawasan Jiyad.

Namun, perasaan takut akan dimurka dan ditimpa azab oleh Allah s.w.t. masih menebal dalam diri mereka sehingga al-Walid sekali lagi berkata: “Aku akan mula meruntuhnkannya. Aku telah tua. Sekiranya aku mati maka ia di sebabkan ajal yang sudah tiba.”

Beliau pun mengambil pemukul dan mula meruntuhkannya. Tetapi dengan tiba-tiba batu di bawah kakinya bergerak. Lantas beliau pun berdoa: “Wahai Tuhan, janganlah engkau menakuti kami, sesungguhnya kami ingin membaikinya dan kami tidak melakukannya kecuali untuk kebaikan.”

Kemudian beliau terus meruntuhkan Kaabah di bahagian dua rukun pada hari itu. Manakal orang lain hanya memerhatikan sahaja dan tidak menyertainya, bahkan mereka terus menunggu apakah akibat yang akan menimpa ke atas al-Walid pada hari itu.

Setelah tidak ada apa-apa yang berlaku, pada keesokan harinya ramailah yang bersama-sama meruntuhkan binaan Kaabah yang masih tinggal, sehingga sampai kepada asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s. yang berupa sebuah batu besar yang berwarna hijau yang berbentuk bonggol-bonggol unta. Untuk mengangkat seketul batu tersebut, memerlukan 30 orang lelaki.

Al-Walid pun memasukkan cangkulnya di celah dua batu lalu menggoncangkannya hingga tercabut seketul batu dan dengan pantas Abu Wahab al-Makhzumi cuba mengambilnya tetapi batu itu terlepas dari tangannya dan terus kembali ke tempat asalnya.

Tiba-tiba suatu cahaya seperti kilat terpancar dari bawah batu tersebut dan bumi Makkah terus bergoncang. Mereka serta-merta berhenti memecahkan batu tersebut daqn menjenguk ke bawahnya mereka dapati asas Kaabah terletak di situ.

Setelah itu, mereka pun mengumpulkan bahan binaan asal lalu mengeluarkan harta yang mereka kumpul untuk membina Kaabah tetapi ia tidak mencukupi untuk membiayai pembinaannya mengikut binaan asal.

Oleh itu mereka pun berbincang dan membuat keputusan akan membina mengikut kadar perbelanjaan yang mereka mampu dengan mengecilkan binaan asal Kaabah sepanjang enam hasta sejengkal (3 meter) di bahagian Hijr ismail. Ia ditanda dengan lingkungan separa bulatan supaya orang ramai melakukan tawaf di bahagian belakangnya sahaja. Tempat ini dikenali dengan nama “Hijr Ismail” atau “Hatim”.

Mereka menambah ketinggiannya sebanyak Sembilan hasta mkenjadi 18 hasta, dan membina siap dengan enam batang tiang. Pintunya pula dijadikan satu sahaja dan diangkat untuk menahan daripada dimasuki air ketika banjir dan untuk mengawalnya daripada dimasuki oleh orang yang mereka tidak sukai.

Semasa pembinaan ini, Rasulullah s.a.w. menyertainya dengan mengangkat batu bata untuk binaan Kaabah. Pada waktu itu, Rasulullah s.a.w. berumur 35 tahun. Setiap kabilah diberikan satu bahagian daripada penjuru Kaabah.

Apabila tiba masa untuk meletakkan Hajarulaswad, mereka mula berbantah. Setiap kabilah mendakwa mereka lebih berhak meletakkannya sehingga sebahagiannya bersumpah untuk berperang sekiranya mereka tidak dapat meletakkannya.

Bani ‘Abd al-Dar telah membawa satu bekas darah dan mereka bersumpah bersama Bani ‘Adi akan mepertahankannya shingga mati. Darah itu dinamakan “La’aqah al-Dam”. Puak Quraisy menangguhkan pembinaan selama empat atau lima hari. Kemudian mereka berkumpul di masjid dan bermesyuarat.

Orang yang paling tua dalam kalangan Quraisy iaitu Abu Umayyah Huzaifah bin al-Mughirah al-Makhzumi berkata: “Orang yang akan memustuskan perkara ini ialah orang yang pertama memasuki masjid dari pintu Bani Syaibah.” (Ia salah satu pintu Masjidilharam di kawasan rumah orang Quraisy, terletak di belakang Maqam Ibrahim. Untuk memperingatinya, pintu no.26 di sebelah tempat sa’i dinamakan dengan Bab Bani Syaibah).

Mereka pun bersetuju di atas perkara tersebut. Orang yang pertama memasuki pintu tersebut ialah Rasulullah s.a.w. Setelah melihatnya mereka pun bersetuju untuk menjadikan Baginda hakim dan mereka memberitahu masalah tersebut kepada Nabi s.a.w. yang pada ketika itu berumur 35 tahun, dan terkenal dengan gelaran “al-Amin”.

Rasulullah s.a.w. mengambil sehelai kain dan meletakkan Hajarulaswad di atasnya. Kemudian Baginda mengarahkan setiap kabilah melantik seorang wakil untuk mengangkatnya hingga ke tempatnya. Lalu Rasulullah s.a.w. mengambilnya dengan tangannya yang mulia dan meletakkan Hajarulaswad di tempatnya.

Dalam al-Rahiq al-Makhtum disebutkan: “Kaabah yang dibina oleh Quraisy adalah berbentuk empat persegi, tingginya 15 meter, lebar di bahagian Hajarulaswad dan yang bertentangan dengannya 10 meter. Hajarulaswad tingginya dari lantyai 1.50 meter, bahagian pintu dan yang bertentangan dengannya 12 meter. Tinggi pintunya dari lantai 2 meter, dilingkungi tapak bawahnya dengan binaannya dengan batu setinggi 0.25 meter dan lebarnya 0.30 meter dan dinamakan dengan Shazarwan, ia dari tapak asal (binaaan Nabi Ibrahim a.s.) tetapi Quraisy mengeluarkannya kerana kekurangan nafkah.”

Kesembilan: Binaan Abdullah bin al-Zubair r.a.

Pada tahun 64 Hijrah bersamaan dengan tahun 683 Masihi daripada Aishah r.ha. katanya: “Nabi s.a.w. telah bersabda kepadanya yang *bermaksud: “Wahai Aisyah! Kalaulah kerana kaummu (Quraisy) yang masih baru meninggalkan suasana jahiliah (kufur) nescaya aku akan mengarahkan supaya diruntuhkan Kaabah dan dibina semula dengan memasukkan bahagian yang telah dikeluarkan oleh Quraisy dan merendahkan binaan (pintunya) di atas tanah, mengadakan baginya dua pintu, satu di bahagian timur dan satu lagi di bahagian barat, binaannya menurut asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim a.s.”

Kata al-Bukhari: “Bersandarkan kepada hadis ini Ibn al-Zubair r.a. meruntuhkan Kaabah dan membinanya semula menurut apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah s.a.w.

Setelah berlaku kepungan terhadap Abdullah bin al-Zubair serta pengikutnya di makkah, mereka telah berselindung di alam Masjidilharam. Tentera yang datang dari Syam di bawah pimpinan al-husain bin Numair telah menyerang mereka. Akibat daripada beberapa serangan tersebut, kebakaran telah berlaku lalu terkena Kaabah.

Terdapat pula riwayat yang mengatakan bahawa kebakaran itu berpunca daripada api yang dinyalakan oleh salah seorang dalam kalangan mereka yang sedang berlindung di dalam Masjidilharam.

Setelah Ibn al-Zubair r.a. bermesyuarat dengan beberapa orang sahabat tentang aabah, Abdullah bin Abbas r.a. mencadangkan agar dibaiki bahagian-bahagian yang rosak sahaja dan setelah beberapa hari selepas kejadian itu Ibn al-Zubair memustuskan untuk membina semula Kaabah berdasarkan haids Aishah. Lalu kaabah diruntuhkan dan beliau membinanya semula mengikut binaan Nabi Ibrahim a.s.

Kesepuluh: Binaan al-Hajjaj, tahun 74H / 693M


Apabila Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi serta tenteranya mengakhiri kepungan terhadap Abdullah bin al-Zubair r.a. dan membunuhnya beliau mengutus surat kepada khalifah Abdul Malik bin Marwan memberitahunya bahawa Ibn al-Zubair telah menambah binaan Kaabah dengan memasukkan Hijr Ismail ke dalam binaan Kaabah dan mengadakan pintu kedua.

Seterusnya Hajjaj meminta izin daripada khalifah untuk mengembalikan Kaabah kepada binaan asal yang dibuat oleh Quraisy. Setelah mendengarnya, khalifah memberi persetujuan dengan cadangan tersebut, kerana pada sangkaannya Ibn al-Zubair telah menambahnya mengikut kemahuannya. Maka ditutupnya pintu kedua sebelah barat, diangkat pintu sebelah timur dan dikembalikan kedudukan Hijr Ismail.

Selepas itu, Abdul Malik bin Marwan bertemu dengan al-Harith bin Abdullah, lantas beliau memberitahu khalifah bahawa apa yang dibuat oleh Ibn al-Zubair ialah berdasarkan hadis yang didengarnya daripada ibu saudaranya Siti Aushah r.ha. Setelah mendengarnya, khalifah terdiam sejenak lalu berkata: “Kalaulah saya tahu hadis ini sebelum membina semula Kaabah sudah tentu saya tidak akan mengubahnya.”

Perhatian:
Sewaktu pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, baginda telah bertanya kepada Imam Malik r.hm. tentang hasratnya untuk mengembalikan binaan Kaabah mengikut binaan Ibn al-Zubair r.a. kerana binaan tersebut bertepatan dengan hasrat Rasulullah s.a.w.

Jawab Imam Malik: “Saya berseru kepada Tuan Amirul Mukminin kerana Allah, jangan Tuan jadikan Baitullah ini sebagai permainan pemerintah. Setiap orang akan meruntuh dan membina mengikut kehendaknya, dengan itu akan hilang kehebatannya daripada hati-hati orang Mukmin, wabillahit taufiq.”

Kesebelas: Sultan Murad Khan 4, tahun 1040H / 1630M

Selepas binaan Hajjaj, Kaabah kekal dengan binaannya hinggalah zaman pemerintahan Sultan Murad 4, iaitu pada 19 Sya’ban tahun 1039H, apabila berlaku banjir besar yang melanda Makkah dan menyebabkan runtuhnya dinding Kaabah.

Oleh itu, Sultan Murad telah memerintahkan agar dibina kembali Kaabah mengikut binaan asal yang dibuat pada zaman Hajjaj. Kerja-kerja pembinaannya siap pada bulan Ramadan tahun 1040H.

Kedua belas: Arab Saudi


Kaabah dan Masjidilharam kekal berada dalam keadaan tersebut lebih kurang 400 tahun lamanya sehinggalah zaman pemerintahan Almarhum Sultan Abdul Aziz. Beliau telah melancarkan projek pembesaran dan pembinaan semula Masjidilharam dan Kaabah yang bermula pada tahun 1375H dan disambung pula dengan projek perluasan tempat tawaf dan system pengaliran air Masjidilharam pada 1398H. Kemudian diikuti oleh projek-projek pembaikan berikut:

Pertama:
Pada 18 Rejab 1377H bersamaan 1957M, pada zaman pemerintahan Raja Sa’ud bin Abdul Aziz, telah berlaku keretakan pada dinding Kaabah dan beberapa kerosakan di bahagian atap Kaabah. Raja Sa’ud telah memerintahkan agar memperbaikinya.

Kedua:
Pada tahun 1417H bersamaan 1996M, iaitu pada zaman pemerintahan Khadimul Haramain Raja Fahd bin Abdul Aziz. Kaabah sekali lagi mengalami kerosakan kesan daripada keadaan binaan yang terlalu lama yang dibuat oleh Sultan Murad. Oleh itu, Khadimul Haramain telah mengarahkan agar memperbaharui binaan Kaabah sepenuhnya.

Wednesday, December 30, 2009

Accept life as it is

The pleasures of life are short-lived, and more often than not, they are followed by sorrow. Life means responsibility, a journey wherein change is constant and difficulties are relentless in their onslaught.

You will not find a father, a wife, or a friend who is free from problems. Allah has willed for this world to be filled with two opposites: good and evil, righteousness and corruption, happiness and misery. Thus goodness, uprightness, and happiness are for Paradise; evil, corruption, and misery are for the Fire. The Prophet (bpuh) said:

“This world is cursed along with all that is in it, except for these: the remembrance of Allah, what follows it (i.e. good deeds and whatever Allah loves), the scholar, and the student.”

So live according to your reality without always envisioning the ideal life, one that is free from worry and toil. Accept life as it is and adapt accordingly to all circumstances. You will not find in this world such things as the flawless companion or the perfect situation, because flawlessness and perfection are qualities that are foreign to this life. It is necessary for us to make amends; to take what is easy and leave what is difficult; and very frequently, to overlook the faults and mistakes of others.

Or do they envy men of what Allah has given them of His Bounty?

(Or do they envy men of what Allah has given them of His Bounty?) (Qur’an 4:54)

Jealousy is a disease that wreaks havoc not only on the mind, but also on the body. It is said that there is no repose for the jealous one and that he is an enemy wearing the garb of a friend. In doing justice to the disease of jealousy, one can say that it is a fair one, for it begins with its bearer, killing him first.

I forbid both you and myself from jealousy, because before we can show mercy to others we must first show it to ourselves. By being jealous of others, we are feeding misery with our flesh and blood and we are giving our sound sleep to others.

The jealous person lights a fire and then jumps into it. Jealousy begets grief, pain, and suffering, thus destroying what was once a calm and virtuous life.

The curse of the jealous one is that he contests fate and contends that his Creator is unjust.

How like a disease is jealousy, yet unlike other diseases – the one afflicted by it receives no reward in the hereafter. The jealous person shall remain in fury until the day he dies, or until the good fortune of others departs from them. Everyone can be reconciled except the jealous one, because reconciliation with him requires that the blessings of Allah are removed from you or that you give up your talents and good qualities. If you were to do this, then perhaps he would become happy despite himself. We seek refuge in Allah from the evil of the jealous one, a person who becomes like a black poisonous snake, finding no repose until it releases its venom into an innocent body.

So stay away from jealousy and seek refuge in Allah from the jealous person, because He is constantly watching you.

Verily, in the remembrance of Allah do hearts find rest

Truthfulness is beloved by Allah and is purifying soap for the heart. And there is no deed that gives such pleasure to the heart, or has greater reward, than the remembrance of Allah.

(Therefore remember Me, and I will remember you...) (Qur’an 2:152)

Remembrance of Allah is His paradise on earth, and whoever does not enter it will not enter the Paradise of the Hereafter. Remembrance is not only a safe haven from the problems and worries of this world, but it is also the short and easy path to achieving ultimate success. Tead the various revealed texts that refer to the remembrance of Allah, and you will appreciate its benefits.

When you remember Allah, clouds of worry and fear are driven away, and the mountains that make up your problems are blown away.

We should not be surprised when we hear that people who remember Allah are at peace. What is truly surprising is how the negligent and unmindful survive without remembering Him.

([They are] dead, lifeless, and they know not when they will be raised up.) (Qur’an 16:21)

O’ whosoever complains of sleepless nights and is in shock over his misfortune, call out His Holy Name.

(Do you know of any that is similar to Him! [There is nothing like unto Him and He is the All-Hearer, the all-Seer].) (Qur’an 19:65)

To the degree that you remember Allah, your heart will be calm and cheerful. His remembrance carries with it the meaning of total dependence upon Him, of turning to Him for aid, of having good thoughts about Him, and of waiting for victory from him. Truly, he is near when supplicated: He hears when He is called and ask of Him sincerely. Repeat His beautiful blessed name, and mention Him as being alone worthy of worship. Mention His praises, supplicate to Him, and ask forgiveness from him: you will then find – by the will of Allah – happiness, peace, and illumination.

(So Allah gave them the reward of this world, and the excellent reward of the hereafter.) (Qur’an 3:148)

Extract the honey but no not break the hive

Everything that has gentleness in it is beautified, and whatever lacks it is spoiled. When you meet someone, giving him a bright smile and a kind word, you are displaying a characteristic of the truly successful man, a characteristic that even a bee exhibits. When a bee lands on a flower (doing so for a practical purpose) it does not destroy it, because Allah rewards gentleness with that which He does not give for harshness. There are certain people whose personalities are like magnets, attracting everyone who is nearby, simply because they are loved for their gentle talk, their good manners, and their noble deeds.

Winning the friendship of others is an art that is mastered by those that are noble and pious; a circle of people constantly surrounds them. Their mere presence in a gathering is a blessing, and when they are absent they are missed and asked about.

These blessed people have a code of conduct entitled:
(Repel [the evil] with one which is better [i.e. Allah ordered the faithful believers to be patient at the time of anger, and to excuse those who treat them badly], then verily! He, between whom and you there was enmity, [will become] as though he was a close friend.) (Qur’an 41: 34)

They suck out malice from others with their sincerity, forgiveness, and gentleness. They forget evil that was enacted upon them and preserve the memory of kindness received. Biting, harsh words may be aimed at them, but such words pass by their ears without entering and continue on their path without ever returning. They are in a state of calmness. People in general, and Muslims in particular, are safe from suffering any harm at their hands. The prophet (Blessings and Peace be upon him) said:

“The Muslims is the person whose tongue and hand do not harm other Muslims. And the Believer is he whom others trust, with their blood and wealth.”

He (bpuh) also said:
“Verily, Allah ordered me to keep relations with those that cut me off, to forgive the one who does an injustice with me, and to give to those who withhold from me.”

(Those who repress anger, and who pardon men; verily, Allah loves the good-doers.) (Qur’an 3:134)

Give to such people glad tidings of an imminent reward in this world, in terms of peace and tranquility.

Also give glad tidings to them of a great reward in the Hereafter, of Paradise, wherein they will be in close proximity to their forgiving Lord.

Your recompense is with Allah

When Allah, the Exalted, takes something away from you, He compensates you with something better, but only if you are patient and seek your reward from Him. The prophet (bpuh) said:

“Whoever has his eyesight taken away from him and is (then) patient, he will be compensated for it with paradise.”

The Prophet (bpuh) said in another hadith:

“Whoever loses a loved one from the people of his world and then seeks his recompense with his Lord, will be compensated with Paradise.”

So do not feel excessive sorrow over some misfortune, because the One Who decreed it has with Him Paradise: recompense and a great reward.

Those that are afflicted in this world and are close to Allah will be praised in the highest part of heaven:

(Peace be upon you, because you preserved in patience! Excellent indeed is the final home.) (Qur’an 13:24)

We must contemplate the reward one receives for forbearing hardship.

(They are those on whom are the Salawaat [i.e. blessings] [i.e. who are blessed and will be forgiven] from their Lord, and they are those who receive His Mercy. And it is they who are the guided-ones.) (Qur’an 2:157)

Truly, the life of this world is short and its treasures are few. The Hereafter is better and everlasting and whosoever is afflicted here shall find his reward there. And whosoever works hard here shall find ease there. As for those who cling to this world, who are attached to it, and who are in love with it, the hardest thing for them to bear would be to lose the world’s comforts and riches: they desire to enjoy this life alone. Because of this desire, they don’t react to misfortune as well as others do. What they perceive around them is this life alone: they are blind to its impermanence and insignificance.

O’ afflicted ones, if you are patient you lose nothing; and though you may not perceive it, you are profiting. The person who is afflicted with hardship should reflect upon the outcome in the Hereafter, the outcome for those who are patient.


(So a wall will be put up between them, with a gate therein. Inside it will be mercy, and outside it will be torment.) (Qur’an 57:13)

Is not He [better than your gods] Who responds to the distressed

(Is not He [better than your gods] Who responds to the distressed one, when he calls Him...) (Qur’an 27:62)

From Whom do the weak and the oppressed seek victory? Who does everyone beseech? He is Allah. None has the right to be worshiped except Him.

Therefore it is most advisable for you and I to invoke Him during times of both hardship and ease, to seek shelter with Him in difficult times, and to pleas at His doorstep with tears of repentance; then will His help and relief quickly arrive.

(Is not He [better than your gods] Who responds to the distressed one, when he calls Him...) (Qur’an 27:62)

He saves the one who is drowning, gives victory to the oppressed, guides the misguided, cures the sick, and provides relief to the afflicted.

(And when they embark on a ship, they invoke Allah, making their Faith pure for Him only...) (Qur’an 29:65)

As for the various supplications one makes to remove hardship, i refer you to the books of the Sunnah. In them, you will learn prophetic supplications with which you can call to Allah, supplicate to Him, and seek His aid. If you have found Him, then you have found everything. And if you lose your faith in Him, then you have lost everything. By supplicating to Him you are performing one of the highest forms of worship. If you are persistent and sincere in your supplication, you will achieve freedom from worry and anxiety. All ropes are cut loose save His, and all doors are shut save His. He is near; He hears all and answers those who supplicate to Him.

(... invoke Me [and ask Me for anything], I will respond to your [invocation].) (Qur’an 40:60

If you are living through affliction and pain, remember Allah, call out His name, and ask Him for help. Place your forehead on the ground and mention His praises, so that you can obtain true freedom. Raise your hands in supplication, and ask of Him constantly. Cling to His door, have good thoughts about Him, and wait for His help – you will then find true happiness and success.

Convert a lemon into a sweet drink

An intelligent and skilful person transforms losses into profits whereas, the unskilled person aggravates his own predicament, often making two disasters out of one.

The Prophet (bpuh) was compelled to leave Makkah, but rather than quit his mission, he continued it in Madeenah – the city that took its place in history with lightning speed.

Imam Ahmad ibn Hanbal was severely tortured and flogged, and yet he emerged triumphant from that ordeal, becoming the Imam of the Sunnah. Imam Ibn Taymiyah was put into prison; he later came out an even more accomplished scholar that he was before. Imam As-Sarakhsi was held as a prisoner, kept at the bottom of an unused well; he managed therein to produce twenty volumes on Islamicjurisprudence. Ibn Atheer became crippled, after which he wrote Jam ‘ey al-Usool and An-Nihayah, two of the most famous books in the Science of Hadith. Imam Ibn al-Jawzi was banished from Baghdad. Then, through his travels, he became proficient in the seven recitations of the Qur’an. Maalik ibn ar-Rayb was on his deathbed when he recited his most famous and beautiful poem, which is appreciated until this day. When Abi Dhu’aib al-Hadhali’s children died before him, he eulogized them with a poem that the world listened to and admired.

Therefore, if you are afflicted with a misfortune, look on the bright side. If someone were to hand you a glass full of squeezed lemons, add to it a handful of sugar. And is someone gives you a snake as a gift, keep its precious skin and leave the rest.

(And it may be that you dislike a thing that is good for you...) (Qur’an 2:216)


Before its violent revolution, France imprisoned two brilliant poets: one an optimist, the other a pessimist. They both squeezed their heads through the bars of their cell windows. The optimist then stared at the stars and laughed, while the pessimist looked at the dirt of a neighboring road and wept. Look at the other side of a tragedy – a circumstance of pure evil does not exist, and in all situations one can find goodness and profit and reward from Allah.

Verily, with hardship, there is relief

(Verily, with hardship, there is relief.) (Qur’an 94:6)

Eating follows hunger, drinking follows thirst, sleep comes after restlessness, and health takes the place of sickness. The lost will find their way, the one in difficulty will find relief, and the day will follow the night.

(Perhaps Allah may bring a victory or a decision according to His Will.) (Qur’an 5:52)

Inform the night of a coming morning, the light of t=which will permeate the mountains and valleys. Give to the afflicted tidings of a sudden relief that will reach them with the speed of light or with the blinking of an eye.

If you see that the desert extends for miles and miles, then know that beyond that distance are green meadows with plentiful shade. If you see the rope tighten and tighten, know that it will snap.

Tears are followed by a smile, fear is replaced by comfort, and anxiety is overthrown by serenity. When the fire was set for him, Prophet Ibraheem (Abraham) (may peace be upon him) did not feel its heat because of the help he received from his Lord.

(We [Allah] said: ‘O’ fire! Be you coolness and safety for Ibraheem!) (Qur’an 21:69)

The sea would not drown Prophet Moses (may peace be upon him), because he uttered in a confident, strong, and truthful manner.

(Nay, verily! With me is my Lord, He will guide me.) (Qur’an 26:62)

The Prophet Muhammad (bpuh) told Abu Bakar in the cave that Allah was with them – then peace and tranquillty descended upon them.

Those that are slaves of the moment see only misery and wretchedness. This is because they look only at the wall and door of the room, whereas they should look beyond such barriers as are set before them/

Therefore do not be in despair: it is impossible for things to remain the same. The days and years rotate, the future is unseen, and every day Allah has matters to bring forth. You know it not, but it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass. And verily, with hardship there is relief.

Repel boredom with work

Those who have nothing to do with their lives are the same people who spend most of their time spreading rumors and falsehood, mainly because their minds are devoid of beneficial thoughts:

(They are content to be with those [the women] who sit behind [at home]. Their hearts are sealed up [from right guidance] so they understand not.) (Qur’an 9:87)

When you find yourself to be idle, prepare for depression and despair, because idleness allows your mind to wander in the past, the present, and the future, with all of their difficulties. Therefore, my sincere advice to you is to perform fruitful acts instead of being idle, for idleness is a slow and veiled form of suicide.

Idleness is like the slow torture that is inflicted upon prisoners in China: they are placed under a tap, from which a drop of water falls only after every hour. During the period of waiting between drops, many of them lose their minds and are driven to insanity.

Being inactive means being negligent of one’s duties. Idleness is an expert thief and your mind is its victim.

Therefore get up now and say a prayer or read a book; praise your Lord, study, write, organize your library, fix something in your house, or benefit others so that you can put an end to your inactivity. I say this only because i sincerely wish for your betterment.

Destroy boredom by working. When you apply this simple precept alone, you will have traveled at least fifty percent of the way towards happiness. Look at farmers, carpenters, and the bread-maker, and observe how, when they are working, they recite words as melodious as the singing of birds, because they are content. Afterwards observe yourself and how you toss and turn on your bed while wiping away your tears, always miserable, always torturing yourself.

Doing good to others gives comfort to the heart

The first person who benefits from an act of charity is the benefactor himself, by seeing changes in himself and in his manners, by finding peace, by watching a smile form on the lips of another person.

If you find yourself to be in difficulty or distress, show kindness to others, and you will be the first to find solace and comfort. Give to the needy, defend the oppressed, help those in distress, and visit the sick: you will find that happiness surrounds you from all directions.

An act of charity is like perfume – it benefits the user, the seller and the buyer. Furthermore, the psychological benefits that one receives from helping others are indeed great. If you suffer from depression, an act of charity will have a more potent effect on your sickness than will the best available medicine.

Even when you smile upon meeting others, you are giving charity. The Prophet (Blessings and Peace be Upon Him) said:

“Do not dismiss certain acts of kindness by deeming them to be insignificant, even if (such an act) is to meet your brother with a smiling face (for that is a deed which might weigh heavily in your scale of deeds).”

On the other hand, when you frown upon meeting others, you are displaying a sign of enmity, an act that is so detrimental to brotherhood that only Allah knows the full extent of its evil effects.

The Prophet (bpuh) informed us that the prostitute who once gave a handful of water to a dog was rewarded for that deed with paradise, which is as wide as the heavens and the earth. This is because the Giver of rewards is Forgiving, Rich and Worthy of Praise.

O’ you, who are threatened by misery, fear and grief, occupy yourself in the betterment of others. Help others in different ways – through charity, hospitality, sympathy, and support. And in doing so, you will find all the happiness that you desire.

(He who spends his wealth for increase in self-purification, and has in his mind no favour from anyone for which a reward is expected in return: except only the desire to seek Countenance of his Lord, the Most High. He surely will be pleased [when he enters Paradise.] (Qur’an 92:18-21)

How to deal with bitter criticism

Those who are ignorant have uttered curses at Allah, the Exalted, the Creator of all that exists, so what treatment should we, who are full of faults, expect from people. You will always have to face criticism, which in its onslaught is like an interminable war: it shows no sign of ending. As long as you shine, give, produce, and have an effect upon others, then disapproval and condemnation will be your lot in life. Until you escape from people by finding a tunnel in the ground or a ladder leading to the sky, they will not desist from censuring you, from finding fault in your character. For that reason, as long as you are from the denizens of earth, expect to be hurt, to be insulted, and to be criticized.

And here is something you should contemplate: a person who is sitting on the ground does not fall, and people do not kick a dead dog. Therefore their anger toward you can be attributed to you surpassing them in righteousness, knowledge, manners, or wealth. In their eyes you are a transgressor whose wrongs cannot be atoned for – unless you abandon your talents and strip yourself of all praiseworthy qualities, so that you become stupid, worthless, and to them, innocuous. This result is exactly what they want for you.

So remain firm and patient when facing their insults and criticism. If you are wounded by their words and let them have an influence over you, you will have realized their hopes for them. Instead, forgive them by showing them the most beautiful of manners. Turn away from them and do not feel distressed by their schemes. Their disapproval of you only increases you in worth and merit.

Verily, you will not be able to silence them, but you will be able to bury their criticisms by turning away from them and dismissing what they have to say.

(Say: ‘Perish in your rage’.) (Qur’an 3:119)

In fact, you will be able to increase them in their rage by increasing your merits and developing your talents.

If you desire to be accepted by all and loved by all, you desire the unattainable.

The past is gone forever

By brooding over the past and its tragedies, one exhibits a form of insanity – a kind of sickness that destroys resolve to live for the present moment. Those who have a firm purpose have filed away and forgotten occurrences of the past, which will never again see light, since they occupy such a dark place in the recesses of the mind. Episodes of the past are finished with; sadness cannot retrieve them, melancholy cannot make things right, and depression will never bring the past back to life. This is because the past is non-existent.

Do not live in the nightmares of former times or under the shade of what you have missed. Save yourself from the ghostly apparition of the past. Do you think that you can return the sun to its place of rising, the baby to its mother’s womb, milk to the udder, or tears to the eye? By constantly dwelling on the past and its happenings, you place yourself in a very frightful and tragic state of mind.

Reading too much into the past is a waste of the present. When Allah mentioned the affairs of the previous nations, He the Exalted, said:

(That was a nation who has passed away.) (Qur’an 2:134)

Former days are gone and done with, and you benefit nothing by carrying out an autopsy over them, by turning back the wheels of history.

The person who lives in the past is like someone who tries to saw sawdust. Of old, they used to say: “Do not remove the dead from their graves.”

Our tragedy is what we are incapable of dealing with the present: neglecting our beautiful castles, we wail over dilapidated buildings. If every man and every jinn were to try jointly to bring back the past, they would most certainly fail. Everything on earth marches forward, preparing for a new season – and so should you.

Contemplate and be thankful

Remember the favors of Allah upon you and how they surround you from above and below – indeed, from every direction.

(And if you would count the graces of Allah, never could you be able to count them.) (Qur’an 14:34)

Health, safety, nourishment, clothing, air and water – these all point to the world being yours, yet you do not realize it. You possess all that life has to offer, yet you remain ignorant.

(He has completed and perfected His Graces upon you, [both] apparent [i.e. Islamic Monotheism, and the lawful pleasures of this world, including health, good looks, etc.] and hidden [i.e. one’s faith in Allah, guidance for doing righteous deeds and also the pleasures and delights of the Hereafter in Paradise, etc.] (Qur’an 31:20)

You have at your disposal two eyes, a tongue, lips, two hands and two legs.

(Then which of the blessings of your Lord will you both [jinns and men] deny?) (Qur’an 55:13)

Can you picture yourself walking without feet? Should you take it lightly that you slumber soundly while misery hinders the sleep of many? Should you forget that you fill yourself with both delicious dishes and cool water while the pleasure of food and drink is impossible for some, due to sickness and disease? Consider the faculties of hearing and seeing with which that you have been saved from diseases that attack it. Reflect on your powers of reasoning and remember those that suffer from mental ailments.

Would you sell your ability to hear and see for the weight of Mount Uhud in gold, or your ability to speak for huge castles? You have been given abundant favors, yet you feign ignorance. Notwithstanding warm bread, cool water, easy sleep, and good health, you remain despondent and depressed. You think about what you do not have and are ungrateful for what you have been given. You are troubled by a loss in wealth, yet you have the key to happiness and many blessings. Contemplate and be thankful.

(And also in your ownselves [are signs], will you not then see?) (Qur’an 51:21)

Reflect upon yourself, your family, your friends, and the entire world that is around you.

(They recognize the grace of Allah, yet they deny it.) (Qur’an 16:83)

Tuesday, December 29, 2009

Preordainment


(No calamity befalls on the earth or in yourselves but is inscribed in the Book of Decrees – before We bring it into existence.) (Qur’an 57:22)

The pen has dried, the pages have been lifted: all events that shall come to pass have already been written.

(Nothing shall ever happen to us except what Allah has ordained for us.) (Qur’an 9:51)

Whatever has befallen you was not meant to escape you, and whatever has escaped you was not meant to befall you: If this belief were to be firmly ingrained in your heart, then all hardship and difficulty would become ease and comfort. The Prophet (bpuh) said:

“Whoever Allah wishes good for, He inflicts him (with hardship).”

For this reason, do not feel overly trouble if you are afflicted with sickness, the death of a son, or a loss in wealth. Allah has decreed these matters to occur and the decisions are His, and His alone. When we truly have this faith, we shall be rewarded well and our sins shall be atoned for.

For those that are afflicted with disaster, glad tidings await them: so remain patient and happy with your Lord.

(He cannot be questioned as to what He does, while they will be questioned.) (Qur’an 21:23)

You will never completely feel at ease until you firmly believe that Allah has already pre-ordained all matters. The pen has dried and with it has been written everything that will happen to you. Therefore do not feel remorse over that which is not in your hands. Do not think that you could be prevented the fence from falling, the water from flowing, the wind from blowing, or the glass from breaking.

You could not have prevented these things, whether you wanted to or not. All that has been preordained shall come to pass.

(Then whosoever wills let him believe, and whosoever wills, let him disbelieve.) (Qur’an 18:29)

Surrender yourself: believe in preordainment, before pangs of anger and regret overwhelm you. If you have done all that was in your power, and afterwards what you had been striving against still takes place, have firm faith that it was meant to be. Do not say, ‘Had I done such-and-such, such-and-such would have happened’, rather say, ‘This is the decree of Allah, and what He wishes, He does.’

Thursday, December 24, 2009

Doa Doa Asmaul HusnaBerikut adalah doa-doa daripada Asmaul Husna, iaitu doa-doa yang diawali dengan nama nama Allah yang baik. Allah s.w.t. telah menggalakkan agar hamba-Nya berdoa dengan menggunakan nama-nama-Nya, kerana dengan nama-nama tersebut doa itu akan lebih mudah dikabulkan. Dikatakan apabila seorang hambaberdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, Allah s.w.t. akan merasa malu kalau Dia tidak kabulkan permintaan hamba-Nya itu. Maka janganlah kita lepaskan peluang yang baik ini. Kita boleh gunakan kesemua 99 nama Allah atau kita boleh memilih mana-mana nama Allah yang sesuai dengan doa yang akan diminta.

Alhamdulillahi rabbil a’lamin, Allahuma solli a’la Muhammad wa a’laa aalihi wa ashaabihi ajamaiin.

Ya Allah, dengan menadahkan tangan-tangan kami ini kepada-Mu, kami mengharapkan Rahmat –Mu, sesungguhnya Rahmat-Mu adalah luas dan meluasi segala sesuatu.

Ya Allah, kami beriman kepada-Mu, kewujudan-Mu dan Kebesaran-Mu, Engkaulah Maha Agung dan Maha segala-galanya.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Rahman, al-Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihanilah kami ya Allah, kami sangat-sangat mengharapkan belas kasihan daripada-Mu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan kasih sayang yang sebenarnya melainkan hanya Engkau. Segala kasih sayang yang pernah kami harapkan daripada selain-Mu, ternyata selalu menghampakan kami ya Allah.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Malik, Raja kepada segala raja, kepimpinan-Mu adalah yang terbaik dan akan membawa kepada kebaikan, tidak ada yang lebih baik kepimpinannya melainkan hanya Engkau. Kami reda menjadikan Engkau sebagai Pemimpin kami, yang lebih berhak dipatuhi daripada segala pemimpin yang lain.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Quddus, yang Maha Suci, Engkaulah Tuhan yang bersih daripada segala kelemahan, menyembuh dan mentaati hanya kepada-Mu tidak akan merugikan kami. Sesungguhnya segala pengharapan yang dicurahkan kepada selain Engkau selalu mengecewakan, Kami reda mempertuhankan Engkau Zat yang Maha suci.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Salam, yang Maha Selamat, berikanlah keselamatan kepada kami dan ahli keluarga kami. Peliharalah kami semua daripada segala macam kejahatan dan keburukan. Selamatkanlah kami dengan kebesaran nama-Mu ini daripada segala bencana dunia dan akhirat.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Mukmin, yang Maha Aman, amankanlah kami daripada segala yang kami takuti. Amankanlah ahli keluarga kami daripada segala sengketa, amankanlah kejiranan kami, amankanlah kawasan kami dan amankanlah Negara kami daripada segala kejahatan dan keburukan. Kami sedar bahawa, tidak ada nikmat yang lebih baik daripada hidup dalam keadaan aman sentosa, rukun dan damai.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Muhaimin, yang Maha Memelihara, peliharalah kami daripada segala yang tidak kami kehendaki. Peliharalah kami daripada segala yang keji, peliharalah kami daripada segala penyakit dan iri, peliharalah kami daripada hasad dan dengki. Sesungguhnya sesiapa yang dipelihara oleh-Mu akan selamatlah daripada segala yang tidak baik.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Aziz, yang Maha Mulia, Engkaulah yang termulia, agama-Mu adalah mulia, Nabi-Mu adalah mulia, kitab-Mu adalah mulia, maka masukkanlah kami di kalangan yang mulia.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Jabbar, yang Maha Perkasa bantulah kami yang lemah ini, mengatasi segala muslihat mereka yang memusuhi kami. Berikanlah kekuatan-mu kepada kami.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Mutakabbir, yang Maha Megah, Engkaulah berhak untuk memiliki sifat ini, kerana tidak ada yang lebih hebat daripada Engkau, maka jauhkanlah kami daripada sifat bermegah-megah hingga menyebabkan kami berhak menerima murka-Mu.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Khaliq, yang Maha Pencipta, ciptakanlah untuk kami yang terbaik, ciptakanlah zuriat yang baik untuk kami, kami mahukan seorang anak lelaki/perempuan atau cukuplah sudah anak-anak yang telah Engkau berikan kepada kami. (mintalah mengikut apa yang kita perlukan). Ciptakanlah kesempurnaan pada diri kami.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Barik, yang maha Pembuat, buatkanlah untuk kami apa sahaja yang baik untuk kami dunia dan akhirat dan jauhkan daripada kami segala apa yang akan membinasakan kami.
Ya Allah, dengan nama-Mu al-Musowwir, yang Maha Pembentuk, bentuklah untuk kami apa yang kami kehendaki, bentuklah untuk kami zuriat lelaki/perempuan, kembalikanlah kesempurnaan kami, hanya Engkau sahaja yang berkuasa untuk membentuk dan mengubah segala bentuk.

Ya Allah, dengan nama-Mu al-Ghaffar, kami meminta keampunan-Mu, ampunilah kami ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampunkan kami, pastilah kami akan sengsara dunia dan akhirat.

Ya Allah, dengan nama-mu al-Qohhar, yang Maha Pemaksa, kasihanilah kami, dan jangan Engkau paksa kami melakukan sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya, janganlah Engkau paksakan kepada kami ujian yang terlalu berat untuk kami, sebaliknya Engkau paksalah mereka, fulan bin fulan (sebut nama-nama) atau sesiapa sahaja untuk menerima kami dan apa-apa daripada kami. Engkaulah maha segala-galanya, dan paksakanlah musuh-musuh kami untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kami.

Ya Allah, ya Wahhab, wahi Tuhan yang Maha Pemberi, berikanlah kepada kami apa sahaja yang kami perlukan, (sebutkan apa yang diperlukan), sesungguhnya apa yang Engkau berikan, tidak ada siapa yang dapat menghalang, dan apa sahaja yang tidak Engkau berikan, tidak ada siapa yang dapat memberinya.

Ya Allah, ya Razzaq, wahai Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki, berikanlah kepada kami rezeki-Mu yang banyak, cukukanlah keperluan kami, cukupkanlah keperluan anak-anak kami, cukupkanlah keperluan ahli keluarga kami, janganlah sampai kami terpaksa meminta-minta akibat daripada kekurangan rezeki.

Ya Allah, ya Fattah, wahai Tuhan yang Maha Pembuka, bukakanlah untuk kami kejayaan dalam apa jua usaha kami, bukakanlah pintu kefahaman kami, bukakanlah segala kesusahan dan kesulitan kami.

Ya Allah, ya A’liem, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, Engkau mengetahui sesuatu yang kami tidak ketahui, Engkau ketahui apa yang ada di dalam hati-hati hamba-hamba-Mu, berikanlah kepada kami apa yang Engkau ketahui baik untuk kami dunia dan akhirat, jaugkanlah dari kami apa-apa yang Engkau ketahui tidak baik untuk kami dunia dan juga akhirat.

Ya Allah, ya Qabidh, wahai Tuhan yang Maha Pencabut, cabutlah segala keburukan yang ada pada kami, dan janganlah Engkau cabut nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami lantaran daripada kelalaian dan kesilapan kami, sesungguhnya akan binasalah kami tanpa nikmat daripada-Mu. Sebaliknya Engkau cabutkan sahaja kekuasaan yang ada pada musuh kami .

Ya Allah, ya Basith, wahai Tuhan yang Maha Meluas, kuasa-Mu adalah luas, nikmat-Mu adalah luas, Rahmat-mu adalah luas, segala-gala kepunyaan-mu adalah luas, luaskan Rahmat-Mu kepada kami, luaskan pemberian-Mu kepada kami, luaskanlah pemeliharaan-Mu kepada kami.

Ya Allah, ya Khafidh, wahai Tuhan yang Maha Menjatuhkan, Engkau akan menjatuhkan siapa yang Engkau kehendaki, maka jatuhkan mereka yang memusuhi kami, jatuhkanlah mereka yang berniat mengkhianati kami, Engkaulah maha segala-galanya dan kami tidak ada kuasa dan upaya.

Ya Allah, ya Rafi’, wahai Tuhan yang Maha Mengangkat, angkaylah darjat kami disisi-Mu, angkatlah darjat kami di dunia dan juga di akirat. Angkatlah darjat kami di sisi mereka yang menghina kami.

Ya Allah, ya Mu’iz, wahai Tuhan yang Maha Memuliakan, Engkau memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, maka muliakanlah kami di dunia dan akhirat, muliakanlah kami di sisi mereka yang memandang rendah kepada kami. Kalau tidak kepada-Mu, kepada siap lagi hendak kami berserah diri.

Ya Allah, ya Mudzil, wahai Tuhan yang Maha Penghina, tidak akan mulia orang yang Engkau hina dan tidak akan hina orang yang Engkau muliakan, maka kepada-Mulah tempat kami menaruh pengharapan kami, sesungguhnya Engkau tidak akan mensia-siakan kami, janganlah Engkau masukkan kami di kalangan mereka yang hina.

Ya Allah, ya Sami’, wahai Tuhan yang Maha Mendengar, dengarkan segala rintihan kami, dengarlah segala doa dan permintaan kami, janganlah Engkau palingkan diri-Mu daripada kami, lantaran daripada kederhakaan kami, ampunilah kami.

Ya Allah, ya Basir, wahai Tuhan Maha melihat, Engkau melihat siang dan malam, Engkau melihat gelap dan terang, kepada-Mulah kami menyerahkan diri kami, kami lemah tanpa penglihatan-Mu, Engkau dengarkanlah untuk kami apa yang baik untuk kami, Engkau lihatkan untuk kami apa sahaja yang baik untuk kami, siang dan malam, gelap dan terang.

Ya Allah, ya Hakam, wahai Tuhan yang Maha Penentu Hukum, segala hokum-hukum-Mu adalah yang paling adil, hukumkan yang baik untuk kami, dan hukumkanlah yang sebaliknya untuk mereka yang berniat jahat kepada kami. Engkaulah yang Maha Menghukum, dan hukuman-mu adalah dahsyat, jauhkanlah kami daripada mendapatkan hukuman yang buruk daripada-Mu.

Ya Allah, ya A’dl, wahai Tuhan yang Maha Adil, tidak ada yang lebih Adil daripada-Mu, kepada Keadilan-Mu kami beriman, jadikanlah kami orang yang adil, jadikanlah kami ibu/bapa yang adil, jadikanlah kami di kalangan mereka yang sentiasa bersikap adil.

Ya Allah, ya Latif, wahai Tuhan yang Maha Lembut, lembutkanlah kami, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati fulan bin fulan (sebutkan nama) terhadap kami.

Ya Allah, ya Khabir, wahai Tuhan yang Maha Berwaspada, kewaspadaan-Mu mencakupi segala perkara, peliharalah kami daripada segala mala petaka.

Ya Allah, Ya Halim, wahai Tuhan yang Maha Penyantun, layanilah kami dengan kesantunan-Mu, kami berlindung diri dengan-Mu daripada segala kekerasan-Mu.

Ya Allah, ya A’zim, wahai Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah yang paling agung, tidak ada yang lebih agung daripada-Mu, bantulah kami daripada segala pemimpin dan penguasa yang zalim, Engkaulah maha segala-galanya.

Ya Allah, ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala kesalahan dan kesilapan kami, tukarkan kejahatan kami yang lalu dengan kebaikan. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami, Kami berharap agar dapat mati dengan keadaan tida dosa ya Allah, sesungguhnya azab-Mu menanti mereka yang berdosa.

Ya Allah, ya Syakur, wahai Tuhan yang Maha Menghargai segala amalan kebaikan hamba-Nya, tatkala manusia tidak menghargai segala usaha kebaikan kami kepada mereka, maka Engkau hargailah segala kebaikan amalan kami, Engkaulah yang mengetahui akan kesungguhan kami, janganlah Engkau sia-siakan segala amalan kami, kami sedar amalan kami terlalu banyak cacat dan kekkurangannya, maka dengan nama-Mu ini kami bermohon semoga Engkau terima segala amalan-amalan kami.

Ya Allah, ya A’liy, wahai Tuhan Maha Tinggi, tiada yang lebih tinggi kedudukannya melainkan hanya Engkau, maka tinggikanlah juga kami dalam penghidupan ini dan janganlah Engkau merendahkan kami.

Ya Allah, ya Kabir, wahai Tuhan yang Maha Besar, tiada yang memiliki kebesaran selain Engkau, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang akan sentiasa membesarkan hanya Engkau, janganlah Engkau jadikan kami di kalangan mereka yang membesarkan penghidupan dunia, membesarkan harta, membesarkan kedudukan dan pangkat, membesarkan manusia. Kami sedar sikap sedemikian hanya akan menyebabkan Engkau murka, maka jauhkanlah kami daripada segala yang menyebabkan kemurkaan-mu.

Ya Allah, ya Hafiz, wahai Tuhan yang Maha Memelihara, peliharalah kami semua, peliharalah anak-anak kami daripada segala bencana keburukan, peliharalah kesemua ahli keluarga dan mereka yang kami sayangi daripada segala yang tidak diingini, bencana, wabak, penyakit, kemiskinan, perangai dan lain-lain keburukan.

Ya Allah, ya Muqith, wahai Tuhan yang Maha Menepati Waktu, tiada yang lebih daripada-Mu, setiap ciptaan-Mu telah Engkau berikan tempoh dan masa, berikanlah kami waktu yang membolehkan kami berbakti kepada-Mu, sebaliknya Engkau matikan kami bilamana Engkau ketahui dengan waktu itu kami hanya akan menjauhi-Mu.

Ya Allah, ya Hasib, wahai Tuhan yang Maha Penghitung, tiada siapa yang lebih tepat dan cepat menghitung daripada-Mu, dengan keimanan kami terhadap nama dan sifat-Mu ini, maka berilah perhitungan yang baik kepada amalan baik kami dan janganlah Engkau ambil kira keburukan dan kejahatan kami, ampunkanlah segala kesalahan kami yang lalu.

Ya Allah, ya Jalil, wahai Tuhan yang memiliki sifat Keagungan, tiada yang lebih agung daripada-Mu, terimalah pengakuan ikhlas kami ini dan tetapkanlah kami dalam keimanan ini, bahawa tiada yang lebih agung dalam kehidupan kami melainkan Engkau.
Ya Allah, ya Karim, wahai Tuhan yang Maha Mulia, tiada yang lebih mulia daripada-Mu, maka muliakan kami yang beriman kepada kemuliaan-Mu, hinakanlah mereka yang tidak beriman kepada kemuliaan-Mu.

Ya Allah, ya Raqib, wahai Tuhan yang Maha mengawas, pengawasan-Mu mencakupi setiap pelusuk alam ini, tiada satu pun yang terluput daripada pemerhatian-Mu, maka berikanlah pengawasan-Mu kepada kami, perhatikanlah anak-anak kami, ahli keluarga kami, harta benda kami semasa ketiadaan kami.

Ya Allah, ya Mujib, wahai Tuhan yang Maha Memperkenankandoa, perkenanlah segala permintaan kami, janganlah Engkau biarkan tangan-tangan yang menadah ini dalam keadaan kosong dan sia-sia, kasihanilah kami, sukupkanlah segala keperluan kami, jauhkan kami daripada keterpaksaan meminta dan mengemis, hanya kepada-Mulah tempat kami meminta.

Ya Allah, ya Wasi’, wahai Tuhan yang Maha Luas, kurniaan-Mu adalah luas, Rahmat-Mu juga adalah luas, maka luaskanlah kurniaan dan rahmat-Mu kepada kami.
Ya Allah, ya Hakim, wahai Tuhan yang Maha Bijaksana, tiada yang lebih bijak daripada-Mu, kebijaksanaan-Mu meliputi ciptaan-Mu dan segala hokum penetapan-Mu, maka dengan keimanan kami terhadap kebijaksanaan_mu ini, berikanlah kebaikan daripadanya jadikanlah kami di kalangan mereka yang sentiasa menyanjungi ciptaandari hukum-hukum-Mu, termasuk juga hokum syariat-Mu, janganlah Engkau jadikan hati dan pemikiran kami meremehkan hokum-hukum-Mu.

Ya Allah, ya Wadud, Engkaulah Tuhan yang Maha Menyintai, cinta-Mu adalah hakiki, cinta-Mu adalah sejati, maka cintailah kami, teruskan menyintai kami dan jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang menyintai –Mu, menyintai Nabi utusan-Mu, menyintai kitab-Mu, meyintai agama-Mu dan menyintai segala orang yang Engkau cintai. Jadikanlah harti kami benci kepada segala yang Engkau benci.

Ya Allah, ya Majid, Engkaulah yang Maha Pemurah, murahkanlah kurniaan-Mu kepada kami, murahkan rezeki-Mu kepada kami.

Ya Allah, ya Ba’is, Tuhan yang Membangkitkan, kami beriman bahawasanya Engkau akan bangkitkan kami sesudah mati nanti, bangkitkanlah kami dalam kebaikan dan bersama orang-orang yang baik, bangkitkanlah kami untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan dan keindahan syurga-Mu. Janganlah Engkau bangkitkan kami dalam keadaan dosa yang tidak terampun, ingatkanlah kami kepada hari pembangkitan-Mu, janganlah Engkau lalaikan kami daripadanya.

Ya Allah ya Tuhan kami, dengan menggunakan sebahagian daripada nama-nama-Mu yang baik ini, kabulkanlah permintaan kami. Engkau telah menjanjikan akan mengkabulkan permintaan mereka yang berdoa dengan menggunakan nama-nama-Mu. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah, janganlah Engkau sia-siakan doa kami ini.

Kami beriman kepada-Mu, beriman kepada nama-nama-Mu, dan beriman kepada sifat-sifat-Mu yang agung. Tiada Tuhan melainkan hanya Engkau, tiada yang berkuasa melainkan hanya Engkau.

Wa solallaahu a’laa nabiyyikal karim wa a’laa aalihi wasohbihi ajmain, wal hamdulillahi rabbil a’lamin.

40 Rabbana


Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (2:127)

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (2:128)

Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. (2:201)

Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (2:250)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hokum kami jika kami lupa atau kami bersalah. (2:286)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. (2:286)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami dan ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (2:286)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, kerana sesunggunya Engkau Maha Pemberi (kurnia). (3:8)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan) pada hari yang tak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (3:9)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (3:16)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). (3:53)

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (3:147)

Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. (3:191)

Ya Tuhan kami! Sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan kedalam neraka, sesungguhnya dia telah Engkau hinakan, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang aniaya. (3:192)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, ‘Berimanlah kamu kepada Tuhanmu.’ Maka kami pun beriman. (3:193)

Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama-sama orang yang berbuat baik. (3:193)

Ya Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang telah Engkaujanjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu; dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. (3:194)

Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. (5:83)

Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang dating sesudah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. (5:114)

Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. (7:23)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. (7:47)

Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan haq, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. (7:89)

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. (7:126)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah kaum yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari (tipu daya) orang-orang kafir. (10:85-86)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. (14:38)

Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. (14:40)

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (14:41)

Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. (18:10)

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khuatir bahawa dia akan menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. (20:45)

Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. (23:109)

Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. (25:65-66)

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (25:74)

Sesungguhnya Tuhan kami, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (35:34)

Ya Tuhan kami, segala sesuatu berada di dalam rahmat-Mu dan pengetahuan-Mu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalan-Mu dan jauhkanlah mereka dari azab neraka Jahim. (40:7)

Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka; begitu juga orang-orang yang soleh dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka (dari) perkara-perkara buruk, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. (40:8-9)

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. (59:10)

Ya Tuhan kami, sesunggunya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (59:10)

Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. (60:4)

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang kafir; dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (60:5)

Ya Tuhan kami, sempurnakanlah nur bagi kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. (66:8)

Hijrah perlukan pengorbanan


Source: Utusan Malaysia -Bicara Agama
Oleh: Nuruk Izzah Sidek

TAHUN baru sering digambarkan sebagai permulaan yang baru. Bagi sesetengah orang, ia suatu saat untuk melihat dan menilai pencapaian dan azam lalu serta proses muhasabah diri supaya menjadi individu lebih baik. Namun tidak kurang juga yang hanya menganggap tahun baru hanyalah permulaan dalam sesebuah kalendar dan tidak membawa apa-apa makna kerana menganggap azam dan matlamat tidak akan bertahan lama.

Di dalam Islam, tahun baru Hijrah membawa signifikan yang besar kepada umatnya. Ia bukanlah sambutan perayaan atau simbolik semata-mata, tetapi membawa maksud yang lebih mendalam.

Umum memahami peristiwa hijrah adalah perpindahan besar Rasulullah SAW serta pengikut-pengikut baginda waktu itu dari Kota Mekah ke Kota Madinah. Kita mengetahui bahawa peristiwa hijrah Rasul itu membuka lembaran baru ke arah penyebaran Islam yang lebih cemerlang.

Perpindahan itu bukanlah semata-mata kerana putus asa atau melarikan diri, tetapi ia adalah usaha untuk merubah keadaan yang lebih baik, merencanakan strategi yang lebih mantap supaya dapat mengembangkan syiar Islam di muka bumi ini.

Justeru, hijrah dari segi pengertian secara umum ialah meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah-Nya. Hijrah membawa pengertian yang luas, iaitu keluar daripada medan perjuangan yang sempit ke gelanggang yang lebih luas dan ia adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil.

Ia juga merangkumi perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih bermakna serta berada dalam lingkungan rahmat dan keredaan Ilahi.

Hayati roh hijrah

Hijrahnya Rasullullah SAW dan para sahabat dengan segala pengorbanan dan kesusahan, adalah semata-mata kerana menyahut seruan Allah bagi meninggalkan buat sementara negeri Mekah yang ketika itu dipenuhi dengan kekufuran dan kesyirikan. Mereka menuju ke kota Madinah untuk mendirikan sebuah masyarakat yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai Islam menurut ajaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, hijrah merupakan kewajipan utama yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam ketika itu, kerana tanpa hijrah tersebut masyarakat Islam tidak dapat dibentuk.

Hijrah yang amat bermakna dipimpin oleh Rasulullah SAW itu menjadi titik tolak penting dalam sejarah perkembangan Islam dan pembinaan tamadun seterusnya. Konsep 'rahmah alamiah' menjadi teras pembangunan umat dan masyarakat.

Lebih banyak titik temu daripada titik beza yang wujud dan terdapatnya perbezaan dilatari oleh kelainan adat resam, budaya dan aliran kepercayaan mencetuskan kekayaan dan kepelbagaian yang akhirnya memantapkan kota Madinah sebagai kota agama yang menjadi asas terbinanya suatu tamadun.

Asas yang sangat penting dikembangkan dalam konteks masyarakat bertamadun ialah wujudnya kepelbagaian, hadirnya kepimpinan yang dihormati oleh semua pihak, adilnya kepimpinan yang ada, rasa selamatnya warga Madinah pada waktu itu selagi ikrar dan janji tidak dilanggar dan berkembangnya kota Madinah sebagai kota dagang dan kota pengembangan ilmu dan pendidikan yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan.

Semua situasi di atas tentunya berlaku berlandaskan rasa berkorban yang tinggi. Pengorbanan dan toleransi adalah elemen utama apabila berlaku sesuatu penghijrahan.

Konsep hijrah Rasul sangat sesuai dijadikan model dalam masyarakat berbilang kaum supaya hidup dalam kesepakatan dan aman sejahtera. Oleh itu, roh hijrah Rasul serta semangat Aidiladha yang baru berlalu wajib dikenangi oleh masyarakat hari ini supaya hidup ditelusuri dengan lebih penghayatan.

Remaja, hijrah dan pengorbanan

Persoalannya, apakah remaja hari ini benar-benar menghayati semangat pengorbanan dan konsep hijrah? Adakah ia cukup dengan meraikan di surau-surau dan masjid-masjid? Malangnya apabila tahun baru masihi menjelang, ia disambut dengan pesta, hiburan melampau dan tidak bermoral.

Sambutan Maal Hijrah bagi umat Islam merupakan titik permulaan melakukan yang terbaik dan sewajarnya diadun dengan khasiat iman dan takwa yang tinggi.

Tanpa melibatkan iman dan takwa, seseorang Muslim itu tidak mampu mengharungi kemelut dunia yang makin mencabar apatah lagi Islam di asak dari pelbagai sudut oleh musuhnya yang sentiasa menanti saat-saat kelalaian.

Tidak dinafikan, remaja memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Potensi remaja perlu dibangunkan secara holistik dan sempurna supaya dapat meneraju negara dengan acuan dan model sendiri tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada anasir-anasir dan pengaruh dari luar.

Kita melihat umat Islam di sana-sini terhimpit dengan desakan globalisasi, kemiskinan dan kemunduran.

Kemunduran berpunca daripada sempitnya akal fikiran, ketidaksanggupan manusia untuk berubah, kejahilan serta sikap tamak dan rakus yang natijahnya memakan diri dan masyarakat.

Oleh itu setiap remaja Islam mesti ada semangat dan cita-cita untuk berubah. Berubah dari segala sifat yang kurang baik kepada yang lebih bermakna untuk diri dan masyarakat.

Ini bermakna remaja harus berani melakukan perubahan dan pengorbanan. Remaja mesti bersedia mengorbankan tabiat-tabiat lama yang kurang baik seperti membuang masa, suka berhibur tanpa arah serta tidak berfikiran terbuka.

Remaja juga harus bersedia untuk menerima pandangan, berusaha untuk mempertingkatkan kemahiran diri, memantapkan keterampilan diri supaya lebih maju dan dalam masa yang sama berpegang teguh kepada syariat Islam.

Remaja Islam tidak kekurangan contoh dan tauladan dalam membangunkan umat. Tamadun Islam yang lampau boleh dijadikan titik refleksi tentang pencapaian umat Islam pada hari ini.

Sememangnya kita wajar berasa iri dengan kejayaan Barat dan orang bukan Islam dalam pelbagai bidang pada masa kini, tetapi dalam masa yang sama kita juga harus berani mendepani cabaran tersebut dan berusaha untuk merubah keadaan umat Islam.

Hijrah sepatutnya membawa perubahan dalam hidup ke arah yang lebih baik, sempurna dan diredai Allah, dimana hasilnya ialah kemenangan kita dalam mempertahankan akidah, agama, cara hidup dan nilai-nilai yang kita amalkan.

Pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh yakin pasti akan membuahkan hasil yang terbaik.

Perlu difahami bahawa hijrah merupakan syiar keimanan, sama ada hijrah dari suatu tempat kekufuran, kemusyrikan dan kejahilan kepada tempat yang dinaungi akidah keimanan dan hakikat kebenaran.

Oleh yang demikian, setiap remaja Muslim perlu memiliki semangat untuk berubah dan berjaya dalam segenap ruang kehidupan, apatah lagi melihat kepada cabaran globalisasi yang semakin menghimpit dan arus kemodenan yang semakin menghakis nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Kesimpulan

Hijrah adalah suatu bentuk perubahan yang memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan yang ikhlas, proses penghijrahan sukar dilakukan.

Pengorbanan pula menuntut semangat jihad dan keyakinan yang tinggi dalam diri. Justeru, perubahan dan pengorbanan adalah suatu tuntutan hidup, iaitu berubah dari suatu yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang terbaik.

Thursday, December 17, 2009

Mari Berwirid
Berwirid dan berzikir dapat memelihara jiwa manusia seterusnya mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan waktu pada sebelah pagi atau sebelum tidur untuk berwirid, sesungguhnya ia akan mengundang sejuta kedamaian.

Wirid pertama: Ayat Kursi mempunyai peranan yang menakjubkan bagi hamba yang budiman.

Ibnu Qayyum mengatakan:
“Saya sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah memanjangkan usiaku, sehingga saya dapat menulis beberapa jilid tentang tafsir dan mengekalkan rahsia perbendaharaan ayat ini.”

Wirid kedua: Beberapa ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah (Ayat 284-286).

Wirid ketiga: Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas.

Wirid keempat: Ayat yang bermaksud “Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang tidak ada sekutu-Nya, milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Baca wirid ini 100 kali pada waktu pagi dan petang dan InsyaAllah mereka yang mengamalkan berhak memperoleh empat keutamaan daripada Allah iaitu:
- Janji yang tidak akan dikurangkan
- Janji yang tidak akan terabaikan
- Janji yang tidak akan ditolak
- Janji yang tidak akan terlupakan

Mereka juga akan mendapat 100 kebaikan dan diampunkan 100 kejahatan.

Wirid kelima: Membaca, memahami dan menghayati Al-Quran – bagaimana manusia boleh hidup tenteram tanpa bimbingan Al-Quran?

Wirid keenam: Qiyamullail – Rasa bahagia akan muncul daripada jiwa yang tenang dan lapang tatkala dapat melaksanakan sembahyang dua rakaat pada akhir malam meskipun hanya beberapa minit sebelum azan subuh berkumandang.

Wirid ketujuh: Ibadah sunat – Banyakkan ibadah sunat agar mendapat lebih keberkatan daripada Allah.

Tuesday, December 15, 2009

A common faith - Steve McCurry's Travel to the Muslim World


EVENTS AND HAPPENINGS

Event : A Common Faith: Steve McCurry’s Travels through the Muslim World
Date : 7 January 2010 - 8 April 2010
Category : Exhibition


People are what motivate Steve McCurry. His religious views have seldom been recorded but the faith that has surrounded him on his journeys is Islam. McCurry rarely gets close to the outwardly religious lives of Muslims. What we see is the less formalised expressions of devotion, such as a brick maker at prayer surrounded by his dusty production line. The backdrops do not conform to the usual images of Islam, nor do the subjects. Seldom are they just ‘a Muslim’; they are always people, individuals going about their lives, typically in difficult situations. Although the shadow of war and adversity hangs over much of McCurry’s work, his views are far from hopeless. Most provide an uplifting insight into lives that are beset with problems and yet are normal for those living them. The resilience of the human spirit can be seen everywhere, as can the transcendent beauty of nature

7 January 2010
Exhibition Launch & Public Talk
Venue: Auditorium, Islamic Arts Museum Malaysia
Time: 3.00pm
The public are invited to participate in the Public Talk by Steve McCurry. Please RSVP your seats by 4 January 2010, please write in to education@iamm.org.my or contact 2270 5101 /5103 /5111 to reserve your seats.

8 January 2010
Steve McCurry Masterclass - Photography Workshop
Venue: Education Workshop, Islamic Arts Museum Malaysia
Two sessions, time: 10.00am - 1.00pm OR 2.30pm - 5.30pm
Capacity: 50 pax per class
Fee: RM 200.00
To participate, please send an email to stevemccurryclass@iamm.org.my latest by 2 January 2010. First come, first served.

These events are presented by the Islamic Arts Museum Malaysia in association with Epson.

Source: www.iamm.org.my