Saturday, October 17, 2009

Dari Surah Al-Imran

“Wahai Tuhan Kami, janganlah Engkau membalik-balikkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan berikanlah kepada kami RahmatMu. Sesungguhnya, Engkaulah Tuhan Yang Maha Pemberi.” (A-li’ Imraan: 8)

“Wahai Tuham kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami! Sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun.” (A-li’ Imraan: 191:192)

“Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru (Rasul) yang menyeru kepada iman, katanya: ‘Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu’, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan hapuskan daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti.” (A-li’ Imraan: 193)

“Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat; sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.” (A-li’-Imraan:194)

No comments:

Post a Comment