Saturday, October 17, 2009

Dari Surah Al-Baqarah

“Ya Allah Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang orang yang rugi.” (Al-A’raf:23) “Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua (suami isteri) orang yang berserah diri kepadaMu, begitu pula anak cucu kami, dan perlihatkanlah kepada kami peraturan2 melakukan Haji, dan terimalah taubat kami sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi penyayang." (Al-Baqarah:128)

"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaiman yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.” (Al-Baqarah:286)

No comments:

Post a Comment